www.kaptest.coma|aFAQs |aa|aa
Search in WWW Search in Kaplan

Siam Square: 0-2658-4466a|a Central Lardprao: 0-2937-0955

 

หลักสูตร TOEFL iBT

หลักสูตร TOEFL iBT ของ Kaplan เป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL iBT ซึ่งเป็นแบบใหม่ล่าสุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ผลสอบ TOEFL เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลสอบ TOEFL ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ International Program ในประเทศอีกด้วย ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร นักเรียนจะต้องเข้ามาสอบ Placement Test ก่อน ซึ่งจะเป็นข้อสอบลักษณะ TOEFL CBT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องทำคะแนนให้สูงกว่า 123 คะแนน (เทียบเท่า 440 คะแนน) จึงสามารถเข้าเรียนได้

ตารางเวลาสำหรับสอบ Placement Test ที่สาขาสยามสแควร์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว

  วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
  เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น. - 14.00 น.

นักเรียนสามารถเข้ามาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมายและนักเรียนสามารถเลือกสอบตามสาขาที่ต้องการได้

สำหรับหลักสูตร TOEFL iBT นั้นประกอบไปด้วย 4 Part คือ Reading Listening Speaking และ Writing ซึ่งจำนวนชั่วโมงที่เรียนทั้งหมดคือ 60 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนแบบ 1 เดือน 1.5 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ก็ได้

รายละเอียดของหลักสูตร

 • สอนสด 60 ชั่วโมง นักเรียนในห้องไม่เกิน 15 คน
 • สอนทั้ง 4 ทักษะที่ต้องสอบใน TOEFL iBT คือ Reading Listening Speaking และ Writing
 • ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงได้ถึง 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการสอบ online สามารถเลือกฝึกสอบจากที่บ้านหรือมาฝึกสอบที่ Computer Lab ของ Kaplan ก็ได้
 • สามารถเข้ามาดู VDO ทบทวนบทเรียนได้ถึง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่คอร์สเริ่ม

10 เหตุผลที่ต้องเรียน TOEFL ที่ Kaplan

 • สอนสดโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการในบรรยากาศเป็นกันเอง  อาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านบการทดสอบข้อเขียนโดยที่ผลสอบจะต้องมีคะแนนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของหลักสูตรที่สอน นอกจากนี้ยังจะต้องผ่านการทดลองสอนและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของสถาบันทั้งในแง่ของความรู้ความชำนาญในเนื้อหาที่สอนและความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นกันเองกับนักเรียน เมื่อผ่านการสอบต่างๆ แล้ว อาจารย์ต้องได้รับการอบรมเพื่อสอนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan ก่อนที่จะสอนจริงกับนักเรียนต่อไป

 • หลักสูตรและตำราเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจาก Kaplan USA

  เนื่องจาก Kaplan ได้ทุ่มงบประมาณปีละหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อวิจัยข้อสอบต่างๆ ทำให้นักเรียนมั่นใจว่าหลักสูตรและตำราเรียนของ Kaplan ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สถาบันฯ มักมีหลักสูตรใหม่ๆ ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ ETS (ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกข้อสอบต่างๆในสหรัฐ)ได้ก่อนสถาบันอื่นๆ เสมอ อย่างเช่น หลักสูตร TOEFL Internet Based Test (iBT) เป็นต้น

 • จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากทำให้ดูแลอย่างทั่วถึง  การเรียน TOEFL ของ Kaplan จะเน้นให้มีจำนวนนักเรียนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน ต่อห้อง

 • ฝึกทำข้อสอบจากบ้านผ่านทาง Internet  เพราะหัวใจของการทำคะแนนสอบได้ดีคือการฝึกซ้อมทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ Kaplan จึงได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วยการเตรียมข้อสอบต่างๆให้นักเรียนฝึกทำผ่านทาง Internet โดยที่นักเรียนแต่ละคนจะมี username และ password ทำให้สามารถ login เข้ามาใช้จากที่บ้านได้ถึง 4 เดือน

 • Computer Lab เพื่อฝึกการทำข้อสอบเสมือนจริง  นอกจากการฝึกทำข้อสอบผ่านทาง Internet แล้ว Kaplan ยังมี Computer Lab เพื่อในนักเรียนได้เข้ามาใช้ในสถาบันในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถต่อ Internet ได้จากที่บ้าน Kaplan ยังมีข้อสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากบน Internet อีกด้วย นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ Computer Lab ได้ถึง 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มหลักสูตร ทำให้สามารถเข้ามาใช้ได้หลังจากที่เรียนสดจบแล้ว

 • VDO Lab สำหรับทบทวนบทเรียน  สำหรับการเรียน TOEFL ของ Kaplan จะเป็นการสอนสดซึ่งอาจจะมีบางครั้งที่นักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ตามตารางที่กำหนดไว้ ทาง Kaplan จึงได้เตรียม VDO Lab ไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยที่จะมีการอัดเทปในบทเรียนต่างๆไว้ล่วงหน้า นักเรียนสามารถขอเทปที่ขาดเรียนมาดูได้ในเวลาทำการของ Kaplan โดยที่ Kaplan ได้จัดเตรียมชุดวีดีโอไว้แบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ทำให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนที่ไม่เข้าใจจนกว่านักเรียนจะเข้าใจหรือสามารถข้ามในส่วนที่เข้าใจแล้วได้ นอกจากนี้หากนักเรียนไม่ได้ขาดเรียนแต่ต้องการจะทบทวนบทเรียนที่ผ่านไปแล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถดูเทปได้ 6 เดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มหลักสูตร

 • ห้องสมุดสำหรับขอยืมหนังสือกลับบ้าน  Kaplan ยังให้บริการห้องสมุดสำหรับนักเรียน ซึ่งมีทั้งหนังสือเตรียมสอบของสำนักพิมพ์ต่างๆ และหนังสือประเภทอื่นๆ โดยที่แบ่งหนังสือเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ให้ยืมกลับบ้านได้และหนังสือหายากที่ต้องใช้ในสถาบัน นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

 • DVD หนังเพื่อฝึกทักษะการฟัง

  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟังของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น Kaplan จึงมี DVD ทั้งภาพยนต์และซีรีส์ จากต่างประเทศให้นักเรียนได้ขอยืมกลับบ้านเพื่อฝึกทักษะฟัง นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตรเช่นเดียวกัน

 • ห้อง/มุมอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน  ทางสถาบันได้จัดห้อง/มุมอ่านหนังสือไว้ในทุกสาขา โดยที่นักเรียนสามารถเข้ามาทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนต่างๆในสถาบันได้ตลอดเวลาที่ยังเป็นนักเรียนของ Kaplan

 • มีการจัด Workshop และ Seminar ในหัวข้อที่น่าสนใจให้นักเรียนเป็นระยะ  นักเรียนสามารถที่จะเข้าร่วม Workshop และ Seminar ที่ Kaplan จัดเป็นระยะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น Workshop การเขียน Essay เพื่อสมัครมหาวิทยาลัย หรือ Seminar แนะนำมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นต้น โดยที่นักเรียนสามารถติดตามตามตารางกิจกรรมต่างๆได้บนเวปไซต์ของ Kaplan


Get Kaplan Schedule!

<Course

KAPLAN Centers in Thailand are managed by Star E.D.U. Company Limited under the licensing agreement between Star E.D.U. Company Limited and Kaplan Test Prep International, Inc. Copyright @ 2012 Star E.D.U. Company Limited