www.kaptest.coma|aFAQs |aa|aa
Search in WWW Search in Kaplan

Siam Square: 0-2658-4466a|a Central Lardprao: 0-2937-0955

 

หลักสูตร IELTS

หลักสูตร IELTS ของ Kaplan เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลสอบ IELTS ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเข้าเรียนต่อ International Program ในประเทศอีกด้วยเช่น BBA ของจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ หรือ มหิดล ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร นักเรียนจะต้องเข้ามาสอบ Placement Test ก่อน ซึ่งจะเป็นข้อสอบแนว IELTS โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องทำคะแนนให้สูงกว่า 17 จาก 40 คะแนนในแต่ละ Part จึงสามารถเข้า เรียน IELTS ได้

ตารางเวลาสำหรับสอบ Placement Test ที่สาขาสยามสแควร์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว

  วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
  เสาร์-อาทิตย์ 9.00 น. - 14.00 น.

นักเรียนสามารถเข้ามาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมายและนักเรียนสามารถเลือกสอบตามสาขาที่ต้องการได้

สำหรับหลักสูตร IELTS นั้นประกอบไปด้วย 4 Part คือ Reading Listening Speaking และ Writing ซึ่งมีชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือ 72 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนได้แบบ 1 เดือนครึ่ง หรือ 3 เดือน

รายละเอียดของหลักสูตร

 • สอนสด 72 ชั่วโมง นักเรียนในห้องไม่เกิน 15 คน
 • สอนทั้ง 4 ทักษะที่ต้องสอบใน IELTS คือ Reading Listening Speaking และ Writing
 • ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างและหลังจบหลักสูตร (Mid and Post Test)
 • สามารถเข้ามาดู VDO ทบทวนบทเรียนได้ถึง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่คอร์สเริ่ม

7 เหตุผลที่ต้องเลือก เรียน IELTS ที่ Kaplan

 • สอนสดโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการในบรรยากาศเป็นกันเอง  อาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนโดยที่ผลสอบจะต้องมีคะแนนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของหลักสูตรที่สอน นอกจากนี้ยังจะต้องผ่านการทดลองสอนและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของสถาบันทั้งในแง่ของความรู้ความชำนาญในเนื้อหาที่สอนและความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นกันเองกับนักเรียน เมื่อผ่านการสอบต่างๆ แล้ว อาจารย์ต้องได้รับการอบรมเพื่อสอนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan ก่อนที่จะสอนจริงกับนักเรียนต่อไป

 • จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากทำให้ดูแลอย่างทั่วถึง  การ เรียน IELTS ของ Kaplan จะเน้นให้มีจำนวนนักเรียนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน ต่อห้อง

 • VDO Lab สำหรับทบทวนบทเรียน  สำหรับการ เรียน IELTS ของ Kaplan จะเป็นการสอนสดซึ่งอาจจะมีบางครั้งที่นักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ตามตารางที่กำหนดไว้ ทาง Kaplan จึงได้เตรียม VDO Lab ไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยที่จะมีการอัดเทปในบทเรียนต่างๆไว้ล่วงหน้า นักเรียนสามารถขอเทปที่ขาดเรียนมาดูได้ในเวลาทำการของ Kaplan โดยที่ Kaplan ได้จัดเตรียมชุดวีดีโอไว้แบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ทำให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนที่ไม่เข้าใจจนกว่านักเรียนจะเข้าใจหรือสามารถข้ามในส่วนที่เข้าใจแล้วได้ นอกจากนี้หากนักเรียนไม่ได้ขาดเรียนแต่ต้องการจะทบทวนบทเรียนที่ผ่านไปแล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถดูเทปได้ 6 เดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มหลักสูตร

 • ห้องสมุดสำหรับขอยืมหนังสือกลับบ้าน  Kaplan ยังให้บริการห้องสมุดสำหรับนักเรียน ซึ่งมีทั้งหนังสือเตรียมสอบของสำนักพิมพ์ต่างๆ และหนังสือประเภทอื่นๆ โดยที่แบ่งหนังสือเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ให้ยืมกลับบ้านได้และหนังสือหายากที่ต้องใช้ในสถาบัน นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

 • DVD หนังเพื่อฝึกทักษะการฟัง

  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟังของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น Kaplan จึงมี DVD ทั้งภาพยนต์และซีรีส์ จากต่างประเทศให้นักเรียนได้ขอยืมกลับบ้านเพื่อฝึกทักษะฟัง นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตรเช่นเดียวกัน

 • ห้อง/มุมอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน  ทางสถาบันได้จัดห้อง/มุมอ่านหนังสือไว้ในทุกสาขา โดยที่นักเรียนสามารถเข้ามาทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนต่างๆในสถาบันได้ตลอดเวลาที่ยังเป็นนักเรียนของ Kaplan

 • มีการจัด Workshop และ Seminar ในหัวข้อที่น่าสนใจให้นักเรียนเป็นระยะ  นักเรียนสามารถที่จะเข้าร่วม Workshop และ Seminar ที่ Kaplan จัดเป็นระยะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น Workshop การเขียน Essay เพื่อสมัครมหาวิทยาลัย หรือ Seminar แนะนำมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นต้น โดยที่นักเรียนสามารถติดตามตารางกิจกรรมต่างๆได้บนเวปไซต์ของ Kaplan

Get Kaplan Schedule!

<Course

KAPLAN Centers in Thailand are managed by Star E.D.U. Company Limited under the licensing agreement between Star E.D.U. Company Limited and Kaplan Test Prep International, Inc. Copyright @ 2012 Star E.D.U. Company Limited